Over ons

Wij zijn Carl en Mieke. Emily is de oudste dochter van Carl, geboren in 2000 en heeft een meervoudige beperking.

Sinds enkele jaren zijn wij op zoek naar toekomstmogelijkheden voor Emily. Steeds wordt ons bevestigd dat er omtrent de toekomstige opvang en zorg geen zekerheid is.

Ondertussen is Emily 22 jaar geworden en moet zij de voorziening waar ze nu schoolgaat, verlaten.

Mocht Ter Loo er niet zijn, zou Emily opnieuw voltijds thuis komen wonen in afwachting van een plaats in een geschikte instelling.

Gezien Emily heel sociaal is, zou dit een hele stap achteruit zijn voor haar. Bovendien zou dit op langere termijn ook voor ons als ouders onhoudbaar zijn.

Emily is niet alleen! Vele jongvolwassen zitten in deze situatie en andere tieners met een beperking zullen binnen enkele jaren in dezelfde situatie terechtkomen.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 was ons echter niet onopgemerkt voorbijgegaan.
Dit decreet bepaalt dat mensen met een beperking een persoonsvolgend budget ter beschikking krijgen EN dat ouders voortaan ook zelf een zorgproject kunnen opstarten voor hun kinderen

Via Gipso zijn we beginnen te zoeken zo'n ouderproject op te starten. We zijn we op zoek gegaan naar een geschikte locatie voor 15 personen, het maximale toegelaten aantal bewoners voor een ouderproject. Dit maximale getal van 15 is belangrijk voor ons, enerzijds om tot een dynamische leefgemeenschap te kunnen komen en anderzijds om de zorg zo betaalbaar mogelijk te kunnen maken (schaalvoordelen).

Deze locatie hebben we gevonden in Ter Loo. Na een grondige studie van het project en het bijeenzoeken van de nodige financiering voor de aankoop en de verbouwing van het project, kunnen we met fierheid zeggen dat we begin 2017 de eerste stap gezet hebben in de realisatie van dit droomproject.

Nu, 5 jaar later zijn we in een laatste rechte lijn naar de opstart toe.

Wij geloven dat Ter Loo voor alle bewoners een warme thuis zal worden en hen zal helpen om een gelukkig en kwaliteitsvol leven op te bouwen.

Graag tot binnenkort!