Missie en visie

De missie is om voor de volwassen bewoners met een beperking in Ter Loo
  • een gelukkige leef­gemeen­schap in een huislijke sfeer tot stand te brengen;
  • maximaal te blijven inzetten op verdere ontwikkeling, zowel intellectueel als fysiek;
  • te zorgen dat zij geïntegreerd blijven in de samenleving;
en zo ieder leven zo kwaliteitsvol mogelijk te maken.

Dit willen we realiseren
  • rekening te houdend met de noden, de wensen en de beperkingen van elk;
  • met betrokkenheid van ouders en familie;
  • in een aantrekkelijke omgeving;
  • op een financieel haalbare manier.


Kwaliteitsvol leven

Een kwaliteitsvol leven voor onze kinderen met een beperking is wat we nastreven door ervoor te zorgen dat ze gelukkig zijn en blijvend verder ontwikkelen als volwaardige burgers.

Gelukkig zijn

Kernwoorden zijn: vriendschap, solidariteit, warmte, respect, gezelligheid, schoonheid, netheid, leven met de natuur.

Blijvende ontwikkeling

Leren, een leven lang: verworven vaardigheden blijven inoefenen en nieuwe vaardigheden aanleren staan centraal.

Het is belangrijk om personen met een beperking aan te moedigen in hun streven naar zelfstandigheid en zelfontplooiing.

Naast therapiën zijn creatieve dagbestedingen, actieve ontspanning, kunst- en muziekateliers onontbeerlijk.

Leefgemeenschap

Leefgemeenschap betekent samenleven. Zoals thuis: niet elk op zijn kamer maar bij voorkeur in de woonkamer, de eetkamer, de keuken, de hobbykamer, de tuin, het terras.

Leven in de gemeenschap is ook: interactie met de verzorgers, vrijwilligers, familie, vrienden en bezoekers.
En last but not least: interactie met de mensen buiten het domein door vaak naar buiten te treden voor bezoeken, ontspanning, …

Door deze sociale dynamiek in te bouwen willen we vermijden dat de bewoners geïsoleerd en eenzaam worden.


Hoe realiseren we dit?

Eigen regie en betrokkenheid

De bewoners en hun familie werken mee aan het uittekenen van de ideale verzorging, therapie en dagbesteding.

Betrokkenheid van familie betekent evenwel niet dat ze alles zelf moeten doen.

Om voor continuïteit te zorgen, ook "als wij er niet meer zijn", is het streefdoel dat Ter Loo zoveel mogelijk op zichzelf kan draaien.

Huislijke sfeer

Door de kleinschaligheid van het project, de inrichting, de omgeving wordt getracht een huislijke sfeer te creëen.

Verzorgers, vrijwilligers, animatoren, vrienden en familie...

Het is belangrijk dat al deze mensen ook het geluk uitstralen in de leefgemeenschap. Daarom trachten we hen actief te betrekken en hun specifieke talenten maximaal aan te wenden.

Aantrekkelijke omgeving

Aantrekkelijkheid straalt af op de bewoners en op de mensen die er werken of op bezoek komen. Zoals mooi weer ook het gemoed doet opfleuren.

Maar aantrekkelijkheid is ook aantrekkingskracht uitoefenen: aantrekkingskracht op de gemeenschap van "buiten de poorten". Aantrekkingskracht voor het organiseren van kunsttentoonstellingen, muziekoptredens, yoga lessen, enz. Allemaal activiteiten die pit brengen in het project en de bewoners in het midden van het maatschappelijke gebeuren brengen.

Financiëel haalbaar, zonder kleerscheuren

Dit is geen commerciëel project. Rentabiliteit is geen doel. Het is wel de bedoeling om deze kleine KMO financieël leefbaar te maken en te houden.

Met de persoonsvolgende budgetten, de inkomensvervangende tegemoetkomingen de integratietegemoetkomingen en nog andere tegemoetkomingen van de bewoners, is het de bedoeling om de eigen inbreng beperkt te houden.