Betrokkenheid en eigen regie

Het beste willen voor je kind

Ook voor kinderen met een beperking wenst elke ouder het beste, vooral het niet-materiële: goede zorg, vriendschap, warmte, zelfontplooiing, vooruitgaan.

In Ter Loo willen we dat allemaal voor onze kinderen.

Klein genoeg

Doordat we maar met 15 bewoners zijn, is de inspraak van ouders en bewoners reëel. Ieder van ons heeft een directe impact op hoe het leven van de bewoners er zal uit zien en onze inspanningen hebben een direct en merkbaar effect.

Groot genoeg

Doordat we toch al met 15 bewoners zijn, kunnen we al een en ander in beweging brengen. Het loont al de moeite om iets te organiseren voor zo'n groep.

Ook het aanbod aan activiteiten kan al gevariëerd zijn zodat niet iedereen aan dezelfde activiteiten hoeft mee te doen.

En heel belangrijk: we zijn grootschalig genoeg om een professionele omkadering te kunnen veroorloven.

Betrokkenheid van de ouders

De ouders zorgen in de eerste plaats voor de aansturing: het definiëren wat en hoe op het vlak van de zorg, de werking, de activiteiten, de maaltijden, enz.

Al naar gelang hun capaciteiten, talenten en beschikbaarheden kunnen ouders ook punctueel bijdragen aan de werking: bestuursvergaderingen, administratie, organisatie van evenementen, werving van sponsoring, enz.

Het is niet de bedoeling dat de ouders er dagelijks actief zijn. Het is de bedoeling dat de leefgroep op zichzelf draait.