Thuis Drijfveren Missie en visie Betrokkenheid Interesse Wie zijn wij Planning

Drijfveren

De volgende drie drijfveren liggen aan het ontstaan van het project Ter Loo:

Wens voor eigen regie en betrokkenheid

Smiley face

Ook kinderen met een beperking worden volwassen. In het begin leeft bij de ouders vaak de gedachte dat zij zo lang mogelijk zelf voor hun kind willen zorgen.

Naarmate hun kind ouder wordt, stellen zij echter vaak vast dat dit niet de beste situatie is voor hun kind. Hun kind heeft behoefte aan sociale interactie die meestal niet kan gevonden worden in een beperkte gezinssituatie. Bovendien stellen zij vast dat, ondanks hun beste bedoelingen, zij niet de omkadering kunnen bieden zoals professionele begeleiders en verzorgers dat kunnen.

En toch, graag zouden zij graag van dichtbij betrokken blijven bij het leven van hun kind, betrokken in de keuze met wie hun zoon of dochter zal leven, betrokken in de organisatie van de zorg en dagbesteding van hun kind.

Noodzaak

Anderzijds is het zo dat mensen met een beperking vanaf de leeftijd van 21 jaar niet meer terecht kunnen in de voorziening waar zij tot dan toe verbleven of dagopvang kregen.

In de voorzieningen voor volwassenen met een beperking zijn er niet genoeg plaatsen. Voor veel volwassen mensen met een handicap betekent dit dat zij vaak jaren op een wachtlijst moeten staan. Tot er een plaats aangeboden wordt. Ergens.

Deze wachttijd is een periode van onzekerheid die zwaar weegt. Zowel op de persoon met een handicap als op ouders en familie.

Opportuniteit

In 2016 is er de grote omwenteling in de financiering van de sector door de invoering van de persoonsvolgend budgetten (PVF/PVB): in plaats van voorzieningen te subsidiƫren zal de Vlaamse overheid in de toekomst de persoon met een handicap zelf een budget toekennen. Met dit budget kan deze zijn zorg organiseren, terwijl het wonen en leven zal gefinancierd worden met middelen waarvoor de federale overheid zorgt.

In het verlengde van die kerngedachten heeft de Vlaamse overheid een juridische basis aan de ouderprojecten gegeven.

Ouderprojecten zijn projecten waarbij ouders zelf een rechtspersoon (vzw of dergelijke) oprichten die zal instaan voor de zorg en ondersteuing voor hun kinderen. Zij kunnen dit doen voor hoogstens 15 personen (zie het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016).

Ter Loo is zo'n ouderproject.